idosek_1_

Új szemlélet az idősellátásban

Alapítványunk egy új célcsoport, az idősek számára tervez kialakítani egy új típusú szolgáltatást. Jelenleg a módszertan kidolgozását végezzük, pályázati lehetőségeket keresünk, továbbá szakmai kapcsolataink bővítésén dolgozunk. Jelen törekvésünk találkozik a kormány azon elképzeléseivel, mely szerint a rendkívül költséges intézményi ellátást az aktív időskor elősegítésével kell kiváltani. Folyamatosan elöregedő társadalmunk új kihívás elé állítja a szociális és egészségügyi rendszert. A születéskor
Tovább…


tanacsadas_2_

A TÁM-PONT iroda szolgáltatásai

Szolgáltató irodánk elsődleges célcsoportja a nők, de természetesen várjuk az egyéb hátrányos helyzetű csoportokból érkezőket is. A hozzánk fordulókat egyéni esetkezeléssel és a csoportos szociális munka módszereivel kívánjuk segíteni. Küldetésünk a társadalmi és munkaerő-piaci részvétel szempontjából különösen hátrányos helyzetben lévők foglalkoztathatóságának javítása, a szükséges kulcsképességek kialakítása, az önálló életvitelre való képesség megteremtése. Segítünk kialakítani a nők azon szociális stratégiáit, amelyek
Tovább…


uzem_1_

Tovább folytatjuk karancssági telephelyünk felújítását

Karancssági telephelyünkön munkatársaink folytatják az állagmegóvási és felújítási munkálatokat, hogy a közeljövőben tervezett projektjeink számára megfelelő helyszínt biztosíthassunk. Az üzem újraindítását hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásával tervezzük. Jelenleg a foglalkoztatás előkészítése, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására minősített élelmiszer-feldolgozó üzemünk épületének, gépeinek, környezetének karbantartása, javítása történik. Szükséges az alapítvány mindennapos használatban lévő autóinak villamossági átvizsgálása, javítása, az üzem gépeinek átvizsgálása, karbantartása, festése.
Tovább…


uzem_2_

Felújítás a karancssági telephelyen

Az alapítvány karancssági telephelyén élel miszerüzem működött. Bár jelenleg az üzemben gyártás nem történik, tervezzük annak újbóli beindítását. Ennek érdekében a karancssági telephely rendben- és karbantartása végezzük hátrányos helyzetű álláskeresők alkalmazásával. A karbantartási, felújítási munkák során a foglalkoztatottak gyakorlatot szereznek a parkgondozásban, fűnyíró, sövényvágó, egyéb kisgépek, szerszámok használatában. Az üzemi épület tisztasági festésének, mázolásának, illetve kisebb javítási munkáinak elvégzésekor a
Tovább…


no_gyerekkel_

Várjuk ügyfeleinket TÁM-PONT szolgáltató irodánkban

2014-ben is tovább működtetjük TÁM-PONT szolgáltató irodánkat. Salgótarjánban és a járás településein, mint az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében, mindennél fontosabb a foglalkoztatás elősegítése. A civil szervezetek, mint alapítványunk is, jelentős szerepet töltenek be a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának, társadalmi integrációjának megvalósításában. Ennek érdekében tehát tanácsadó irodát működtetünk, mely a nők speciális igényeire és szükségleteire alapozott szolgáltatásokat nyújt annak érdekében, hogy
Tovább…


sikeres_no_

Sikeresen lezárult a “Fókuszban a Nők” projekt

Projektünk 24 résztvevője sikeresen teljesítette a képzési szakaszt. Ügyfeleink a képzés elvégzéséről tanúsítványt kaptak. Októbertől novemberig a 24 fő résztvevő két 12 fős csoportban „Kulcskompetenciák fejlesztése tréning – munkaerőpiacon hátrányos helyzetű nők vállalkozóvá válását segítő/előkészítő moduláris képzése” elnevezésű képzésben vett részt. A képzés keretében mindkét csoportnak 40 órás kompetenciafejlesztő tréninget tartottunk (alap- és kiegészítő modulok). A szociocsoport foglalkozásait 80 órában
Tovább…


kepzes_

Megkezdődött “Fókuszban a Nők” projektünk képzési szakasza

A mai napon a kompetenciafejlesztő tréning első napjával megkezdtük projektünk képzési szakaszát. A képzés két csoportban párhuzamosan zajlik, délelőtti, illetve délutáni foglalkozások keretében, intenzív formában, heti 4-5 képzési nappal. Ezt megelőzően az egyéni munka az ügyfelekkel júniustól októberig tartott. Ez az idő szolgált arra, hogy az ügyfeleink képzésben való részvételét, illetve későbbi munkavállalását, vállalkozóvá válását esetlegesen akadályozó tényezőket kiküszöböljük. A
Tovább…


iroda_

Megnyitottuk TÁM-PONT szolgáltató irodánkat

2013-ban megkezdtük az ÉMOP 3.3.1 „Fókuszban a Nők – TÁM-PONT szolgáltató iroda kialakítása munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek részére” című projektre elnyert támogatásból megvásárolt ingatlanunk lakásból irodává alakítását, felújítását. A munkálatok májusban befejeződtek. Felújított ingatlanunkban korszerű eszközökkel és irodabútorokkal hosszú távú, komplex működést biztosító, akadálymentesített szolgáltató irodát alakítottunk ki. Az új irodában valósítjuk meg a nők számára inaktivitásuk csökkentésére tervezett ESZA-programunkat. Jelenleg
Tovább…


no_babaval_

Elindult legújabb, nőknek szóló projektünk

Mint arról korábban már hírt adtunk, 2011. novemberében benyújtott ÉMOP 3.3.1 „Fókuszban a Nők – TÁM-PONT szolgáltató iroda kialakítása munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek részére” című pályázatunkat a bíráló bizottság támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt keretében a Vásártéren kerül kialakításra egy ügyfélfogadásra és egyéni esetkezelésre is alkalmas, akadálymentes szolgáltató iroda, az alagsorban tréning- és oktatóteremmel. A projekt ESZA részének megvalósítása már megkezdődött.
Tovább…


projektzaro_1_

Lezárult második “Sikeres lépések a munkához” projektünk

2012. szeptember 18-án hivatalosan lezárult Salgótarjánban a „Sikeres lépések a munkához” elnevezésű projekt, amely kimagasló eredményeket ért el az alacsony munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező, hátrányos helyzetű személyek integrációjában. A programunkat sikeresen teljesítők közül 40 fő további kompetenciafejlesztésben vett részt, 25 fő munkaviszonyt létesített, 5 fő szakképzésbe került. 2011. márciusban nyitottuk meg projektirodánkat. Áprilisban elindult első két csoportunk, 2012. márciusban pedig a
Tovább…