Két fő mentort keresünk Live for Life – Életrevalók projektünk megvalósításához

A Szív a Szívért Alapítvány az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló SKHU/1902/4.1/069  – LILI azonosítójú, LIVE FOR LIFE  – Életrevalók című projektjéhez 2 fő részmunkaidős (heti 20, illetve 30 óra) mentort keres. Feladatok: Közreműködés az idősek mint hátrányos helyzetű célcsoport toborzásában; bevonási lehetőségek feltérképezése, célcsoporttagok felkeresése, jelentkezések fogadása a Silver Akadémiára Közreműködés a Silver Akadémia lebonyolításában, kapcsolattartás a
Tovább…


Támogatói döntés “Életrevalók” és “A határ nem gát” projektjeink megvalósítására

Mind az SKHU/1902/4.1/069 – LILI azonosítójú „Életrevalók”, mind az SKHU/1902/4.1/073 – REWO azonosítójú „A határ nem gát” INTERREG-projektünket támogatásra érdemesnek ítélték, melyről 2020. augusztus 12-én kaptuk meg e-mailben az értesítést. Projektjeink megfelelő előkészítése érdekében konzultációs napokon fogunk részt venni. Szükséges lesz “Életrevalók” projektünk költségvetésének a kezelőszervezet által kért szempontok alapján történő átdolgozása. Ezt a projektünket 2020 szeptemberében kezdjük meg. Két részmunkaidős
Tovább…


Projektterveinket megalapozó korábbi sikereink

A Szív a Szívért Közhasznú Alapítványt 1993-ban hozta létre Salgótarjánban két magánszemély azzal a küldetéssel, hogy segítse a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását, illetve hogy a társadalom figyelmét minél nagyobb mértékben irányítsa rá ezekre a nehézségekkel küzdő csoportokra. 2001-2002: Megváltozott munkaképességűek társadalmi integrálását végeztük; a programba bevont, felkészített 20 fő tartós elhelyezkedése valósult meg a nyílt munkaerőpiacon. 2003-2005: Európai normák szerint
Tovább…


Előkészítő találkozók az aktív időskor megteremtését célzó Interreg-projekt érdekében

Új partnerünkkel, az IMPÉRIUM nevű polgári társulással több alkalommal találkoztunk a projekt-előkészítéssel kapcsolatban. Erről számolunk most be képekben. Első találkozásunk 2019. szeptember 18-án történt Salgótarjánban, ahol a leendő projekt vezetői találkoztak és ismerkedtek meg egymással. Bemutatkozott mindkét szervezet, és nagy vonalakban átbeszéltük a tervezett projektet, az alapelveket, amelyre leendő közös projektünk épülni fog. Második alkalommal 2019. október 4-én találkoztunk Ipolynyéken,
Tovább…


Előkészítő találkozók “A határ nem gát – munkára készen” projektünk érdekében

Mivel “A határ nem gát – munkára készen” projektünkön évek óta folyamatosan dolgozunk szlovákiai partnereinkkel, találkozásaink már nem elsősorban a projekttervezésről szóltak, hanem úgymond a részleteket finomítottuk. Azonban minden projekt finanszírozása más, más a megpályázható összeg, a költségvetést újra át kellett dolgozni. Ehhez olyan szakembert találtunk, aki valószínűsíti a program ezen részének sikerességét. Ugyanígy kialakult már a projekt szakmai programját
Tovább…


Új partner “Életrevalók” pályázatunk benyújtásához

Az aktív időskor megteremtéséről szóló, “Életrevalók” című pályázatunk korábbi partnere az intézménynél történt személyi változások miatt már nem tudja vállalni alapítványunkkal az együttműködést. Nemzetközi szakmai kapcsolataink révén sikerült egy új, a feltételeknek és elvárásoknak mindenben megfelelő szervezetet találnunk. Az új partnerszervezet a IMPÉRIUM nevű szlovákiai polgári társulás, mely házi segítségnyújtást (otthoni gondozást) és idősek nappali ellátását (két idősek klubját) működtet.
Tovább…


Hankook Abroncsadományozási Program 2019

A Hankook Tire Magyarország Kft. 2019-ben is Abroncsadományozási Programot hirdetett annak érdekében, hogy segítse azokat a szervezeteket, amelyek tevékenységükkel a társadalom számára fontos szolgálatot végeznek. Az Abroncsadományozási Program keretében a Társaság olyan kisebb alapítványok és egyesületek számára kívánt segítséget nyújtani, amelyek méretükből fakadóan más módon nagyon ritkán, és csak nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz. A pályázat célja az alapítványi és
Tovább…


Támogatói döntés “A határ nem gát – munkára készen” akcióterv megvalósítására

2019. május 30-án kiválasztották, azaz támogatásra érdemesnek ítélték “A határ nem gát – munkára készen” című akciótervet, pályázatunk tehát sikeres volt. Sikerünk annak is köszönhető, hogy a projekt részletes kidolgozására több alkalommal is találkoztunk a szlovák partnerszervezettel Losoncon és Salgótarjánban. A projekt tervezésébe a megfelelő szakembereket vontuk be, és az összes partner teljes erőbedobással vett részt a projekt tervezésében és
Tovább…


Újabb pályázati lehetőség nyílt az Interreg program 4-es prioritástengelyére

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma mint Irányító Hatóság és a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma mint Nemzeti Hatóság 2019. szeptember 12-én közösen meghirdette az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program következő pályázati felhívását. A pályázati felhívás tárgya a 4. prioritási tengely esetében: “Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása”. Specifikus cél: “A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása
Tovább…


Folyamatosan működik TÁM-PONT szolgáltató irodánk

Mint ahogyan korábban már több alkalommal írtunk róla, szolgáltató irodánk elsődleges célcsoportja a nők mint hátrányos helyzetű társadalmi réteg. Továbbra is várjuk tehát elsősorban a nőket, de természetesen az egyéb hátrányos helyzetű csoportokból érkezőket is. Külön hangsúlyt helyezünk az idősek segítésére is. A hozzánk fordulókat egyéni esetkezeléssel és a csoportos szociális munka módszereivel segítjük. Örömmel tölt el minket, hogy volt
Tovább…