Kezdőlap » Projektbemutató

Projektbemutató

„Sikeres lépések a munkához” projekt

 

A TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0046 azonosító számú, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai elnevezésű pályázati kiírásra benyújtott pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt az azonos elnevezésű, TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0102 kódszámú „Sikeres lépések a munkához” program folytatása.

A társadalmi és a munkaerő-piaci integrációt nem lehet egymástól elválasztani, hiszen a munka nemcsak a megélhetés eszköze, hanem az elismerés, a megbecsülés, a társadalom életében való részvétel egyik fontos eleme is. Ugyanakkor tartósan munkaképes állapotban csak az önálló életvitelre képes, kiegyensúlyozott, ismeretek és készségek terén megfelelően felkészült, támogató családi háttérrel rendelkező és támogató társadalmi környezetben élő ember lesz.

Magyarországon a foglalkoztatási ráta rendkívül alacsony, mely a gazdasági világválság következtében még inkább csökkent, a munkanélküliség pedig tovább nőtt. Mindezt súlyosbítja, hogy az inaktívak aránya igen magas. Az aktív korú nem foglalkoztatottak jelentős részénél a munkaerőpiactól való távolmaradás oka nem a tanulásra, a gyermekszülésre és -nevelésre, vagy az idő előtt nyugdíjba vonulásra vezethető vissza. Sokan közülük ápolási díjban részesülőként beteg gyermekük vagy súlyos fogyatékkal élő hozzátartozójuk otthoni ápolását végzik hosszú évekig, ahonnan az ápolási szükséglet megszűnése után igen nehéz a visszatérés a munka világába.

A tartós munkanélküliek aktív korúak ellátásban – foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rendszeres szociális segélyben – részesülnek. Jellemző rájuk, hogy alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, a nyílt munkaerő-piacra történő belépéshez szükséges kulcskompetenciáik hiányosak. Nagy arányban élnek az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben, ahol a munkalehetőségek nagyon korlátozottak.

A tartós munkanélküliek és inaktívak esetében gyakran a foglalkoztathatóság alapvető feltételei, a munkaerőpiacon és a társadalmi életben szükséges kulcsképességeik hiányoznak. Kapcsolati hálójuk hiányos, motivációjuk gyenge, halmozott hátrányokkal küzdenek, sokszor semmilyen segítő intézménnyel nincs kapcsolatuk, a munkanélküliség gyakran több generációjukat is érinti. Célcsoportunk tagjai a fentiek miatt egyénre szabott, többirányú, és összehangolt segítség nélkül nem képesek ebből a helyzetből kilépni. Esetükben az „első lépést” a foglalkoztatás felé olyan, az önálló életvitelre képessé tevő, és a munkaerőpiacra való belépést előkészítő és arra motiváló programok jelenthetik. Ennek ismeretében indítottuk el projektünket, mely lehetővé teszi, hogy résztvevőink később sikeresen kapcsolódhassanak képzési vagy foglalkoztatási programokba, és ezáltal társadalmi befogadásuk megvalósulhasson, foglalkoztatási esélyeik javulhassanak.

A projekt konkrét célja tehát az alacsony foglalkoztatási eséllyel bíró inaktív emberek és tartós munkanélküliek számára kulcskompetenciákat erősítő programok, tréningek, csoportos foglalkozások biztosítása, amelyek erősítik társadalmi integrációjuk esélyét, és lehetővé teszik különböző képzési és foglalkoztatási programokba történő bekapcsolódásukat. Az egyéni problémákat személyre szabott problémakezelési módszerek alkalmazásával, egyéni segítségnyújtással, összehangolt szolgáltatási háló kiépítésével kívánjuk kezelni.