Kezdőlap » Találkozó “A határ nem gát – munkára készen” című pályázatunk újbóli benyújtása érdekében

Találkozó “A határ nem gát – munkára készen” című pályázatunk újbóli benyújtása érdekében

Mint arról korábban már hírt adtunk, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében újból be kívánjuk nyújtani „A határ nem gát – munkára készen” című pályázatunkat, mely a hátrányos helyzetű munkanélküliek felkészítő képzéséről szól. Októberben szlovákiai partnerünkhöz, az ISTOTA, n.o.-hoz látogattunk el Losoncra, hogy a pályázattal kapcsolatos további teendőket egyeztessük.

LosonconMivel a pályázat szakmailag rendkívül magas pontszámot kapott, ezen a téren jelentős változtatásokra nincsen szükség. A tárgyalások leginkább a projekt költségvetéséről szóltak, egy új pénzügyi szakember bevonásával. Ugyanakkor a szlovákiai célcsoport-tagokkal is találkoztunk, és ismertettük velük a projekt lehetőségeit. A megszólított hátrányos helyzetű emberek érdeklődést mutattak programunk iránt, és nagy részük szívesen részt venne a projektben, hiszen ők is nagy segítségnek, jó lehetőségnek tartják az ilyenfajta felkészítést. Szlovákia ezen hátrányos helyzetű térségében hasonló programot még nem valósítottak meg, de nagy igény mutatkozik rá, és szükségszerűsége kétségtelen.

A projekt rövid összefoglalása:

A határrégióban a munkanélküliség tartós állapota jellemző, ugyanakkor a térségben megjelent a munkaerőhiány is. A rendelkezésre álló munkanélküli kínálat felkészültsége meg sem közelíti a munkáltatói elvárásokat. A térség nem képes bevonzani a befektetőket, akiknél elsődleges befektetési szempont a rendelkezésre álló felkészült munkavállaló. Számtalan aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz áll rendelkezésre a határrégió munkaügyi szervei részére, de be kell látni, hogy ezek az eszközök nem hatékonyak a hátrányos helyzetű munkanélküliek esetében. A befektetőket nem vonzza, hanem inkább távol tartja a határtérségben rendelkezésre álló, aktív korú munkanélküli ember. Amennyiben a határrégió szabad munkaerő-kínálatának minőségén nem változtat, lehetősége sem lesz a felemelkedésre, így elesik a határ kínálta befektetői lehetőségektől is.

Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan célcsoport-specifikus módszer, ami tartós munkaerő-piaci jelenlétre tenné alkalmassá ezeket az embereket. A Szív a Szívért Alapítvány több munkanélküli csoporton ért el tartós eredményeket egyéni szükségleten alapuló, személyre szabott, munkaerőpiacra felkészítő programjaival. A partnerek közösen választottak ki két csoportot, akiket a végleges marginalizáció veszélyeztet: a fogyatékkal élők vagy megváltozott munkaképességűek, és a lakhatásukban veszélyeztetett munkanélküliek csoportja. A főpályázó átadja a módszert, szlovákiai szakembereket tanít be a módszer elméleti és gyakorlati ismereteire. Majd a partnerek a célcsoportokkal kapcsolatos eddigi tapasztalataik, tudásuk alapján közösen fejlesztik tovább a módszert. Felkészítenek a határrégióban 48 főt, 2-2 csoportban, a fogyatékkal élők és lakhatásukban veszélyeztetett munkanélküliek csoportjából. Külső szakértők segítségével mérik a módszer hatékonyságát, elkészítik a módszertant magyar és szlovák nyelven egyaránt.