Kezdőlap » Bekapcsolódás a szociális gazdaságba Karancsságon

Bekapcsolódás a szociális gazdaságba Karancsságon

Alapítványunk szociális vállalkozás létrehozását tervezi, mely a szociális gazdasági szektor részeként működne Karancsságon. Terveink megvalósítására pályázatot kívánunk benyújtani az EFOP-1.11.1-17 „Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében nonprofit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén” elnevezésű felhívásra.

fold_szocialisA felhívás háttere az az alapgondolat, hogy az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek, a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok számára csak célzott programokkal lehet elérhetővé tenni a munkába álláshoz szükséges munkaerő-piaci szolgáltatásokat, foglalkoztatási támogatásokat. A szociális gazdaság eszközrendszerével bővíthetők a leghátrányosabb helyzetű, a nyílt munkaerőpiacra nem, vagy nehezen bevonható emberek munkalehetőségei.

A foglalkoztathatóság javítása, a munkalehetőségek bővítése alapítványunk legfőbb küldetése is, elképzeléseink tehát találkoznak a pályázati kiírás céljaival:

-     a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztathatóságának növelése képzéssel, tovább- és átképzéssel, tréninggel, a képessé tevés különböző eszközeivel;
-     társadalmi vállalkozások létrehozása, a működő, sikeres modellek, megoldások adaptálása;
-     a szociális gazdaság eszközrendszerére alapozva társadalmi integrációt szolgáló innovatív, újszerű, fenntartható megoldások keresése.

Karancsságon már rendelkezésünkre állnak az ingatlanok (épületek, 6 ha földterület) a szociális vállalkozás számára, így a lehetőségek adottak egy sokoldalúan felhasználható ipari növény termesztéséhez és feldolgozásához.

Ezen kívül egy már működő szociális vállalkozást is segíteni szeretnénk azáltal, hogy konzorciumi partnerként csatlakoztunk egy Bátonyterenyén működő foglalkoztatási célú szervezet pályázatához.