Kezdőlap » Benyújtottuk pályázatainkat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra

Benyújtottuk pályázatainkat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programra

interreg_2Hátrányos helyzetű munkanélküliek felkészítő képzésére „A határ nem gát – munkára készen”, az aktív időskor megteremtésére pedig „Életrevalók” projektcímmel nyújtottunk be pályázatot a szlovákiai partnerszervezetekkel együttműködésben. A pályázatok elbírálására várhatóan 2017 harmadik negyedévében kerül sor.

„A határ nem gát – munkára készen”

A szlovák-magyar határrégióban a munkanélküliség tartós állapota jellemző, ugyanakkor a térségben megjelent a munkaerőhiány is. A rendelkezésre álló munkaerő-kínálat felkészültsége azonban meg sem közelíti a munkáltatói elvárásokat. A térség nem képes bevonzani a befektetőket, akiknél elsődleges befektetési szempont, hogy felkészült munkavállalók álljanak rendelkezésre. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök nem hatékonyak a hátrányos helyzetű munkanélküliek esetében. A befektetőket nem vonzzák, hanem inkább távol tartják a határtérségben rendelkezésre álló, aktív korú munkanélküli emberek.

Jelenleg egyik országban sincs olyan célcsoport-specifikus módszer, ami tartós munkaerő-piaci jelenlétre tenné alkalmassá ezeket az embereket. A Szív a Szívért Alapítvány a munkanélküliek több csoportjánál ért el tartós eredményeket egyéni szükségleten alapuló, személyre szabott munkaerő-piaci felkészítő programjaival. Alapítványunk átadja a módszert, a szlovák szakembereket betanítja a módszer elméleti és gyakorlati ismereteire, és közösen fejlesztjük tovább a módszert. Fogyatékkal élők és lakhatásukban veszélyeztetett munkanélküliek vesznek részt a projekt keretében munkaerő-piaci felkészítő képzésen.

„Életrevalók”

Mindkét ország számára kihívást jelent, hogy az idős emberek már jelenleg is nagy száma folyamatosan növekszik a határrégiókban, ahonnan a fiatalok elköltöztek, és sok idős egyedül, elszigetelve, depresszióban él. Célunk átalakítani az idejétmúlt idősellátási rendszert azáltal, hogy beindítunk egy komplett paradigmaváltást a területen. Változtatni akarunk az időskorúakra vonatkozó jelenlegi szemléletmódon, biztosítva az ehhez szükséges eszközöket és tudást nemcsak a köz- és magánintézmények, hanem az idős közösség részére is.

idosek_2A projekt keretében bemutatásra kerül egy új, átalakított idősellátási megközelítés a hozzá tartozó, közösen kifejlesztett módszertannal együtt, és közös szakpolitikai ajánlást dolgozunk ki a helyi közigazgatás számára. Projektünkkel egy új, innovatív, határon átnyúló együttműködést kívánunk létrehozni az idősellátási intéz mények, hatóságok és az érintett szervezetek között annak érdekében, hogy a kívánt paradigmaváltás kezdetét vegye.

A projektben az idősek marginalizálódott csoportját személyre szabott, innovatív módon kívánjuk képezni annak érdekében, hogy képessé váljanak életvitelük alakítására és az önszerveződésre. Ezáltal mindkét régióban beindulnak a határon átnyúló kortárs segítő csoportok. Projektünkkel egy újszerű, innovatív utat adunk az idős közösségnek, felkészítve őket arra, hogy ne életkoruk passzív, kiszolgáltatott elszenvedői, hanem életminőségük aktív alakítói legyenek.