Kezdőlap » Újabb pályázati lehetőség nyílt az Interreg program 4-es prioritástengelyére

Újabb pályázati lehetőség nyílt az Interreg program 4-es prioritástengelyére

új interreg kiírás

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma mint Irányító Hatóság és a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma mint Nemzeti Hatóság 2019. szeptember 12-én közösen meghirdette az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program következő pályázati felhívását. A pályázati felhívás tárgya a 4. prioritási tengely esetében: “Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása”. Specifikus cél: “A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése”. A pályázatok benyújtási határideje 2019. december 16.

Ismét mindkét projekttervünkre pályázunk, tehát mind “A határ nem gát – munkára készen”, hátrányos helyzetű munkanélküliek felkészítő képzéséről, mind az “Életrevalók”, az aktív időskor megteremtéséről szóló programunkra pályázatot kívánunk benyújtani. “A határ nem gát – munkára készen” projektünk újbóli beadására azért van szükség, mert a területi akciócsoportként nyertes pályázatunk megvalósulása alapítványunkon kívül álló technikai okok miatt nehézségekbe ütközött és bizonytalanná vált. Ezúttal még jobban kidolgozott koncepcióval, több tapasztalat birtokában még nagyobb eséllyel tudunk majd pályázni erre a projektre. Az “Életrevalók” projektet szintén nagyon fontosnak tartjuk. Mindkét programunkat mintaprojektként szeretnénk az Európai Unió elé terjeszteni.

***

Korábban még nem esett róla szó, hogy pontosan mi is az az Interreg program. Az Interreg 1990-ben Közösségi Kezdeményezésként került kidolgozásra mindössze 1 milliárd EUR költségvetéssel, kizárólag határ menti együttműködés céljából. Később az Interreget a transznacionális és interregionális együttműködésekre is kiterjesztették. Az Európai Területi Együttműködés (INTERREG) a 2014-2020-as időszakra a Növekedési- és Munkahely-teremtési beruházás mellett a Kohéziós Politika egyik célkitűzése lett. Az Interreg néhány év alatt az Európai Unió kulcsfontosságú eszközévé vált a partnerek közötti határon átnyúló együttműködés támogatása érdekében. A cél a közös kihívások közösen történő kezelése és közös megoldások találása – akár az egészségügy, a kutatás és oktatás, a közlekedés vagy a fenntartható energia területén. Az Interreg programok finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Unió különböző fejlettségi szintű területeinek harmonikus fejlesztése érdekében történik.

interreg fejlődése