Kezdőlap » Támogatói döntés “A határ nem gát – munkára készen” akcióterv megvalósítására

Támogatói döntés “A határ nem gát – munkára készen” akcióterv megvalósítására

ez2_46063168_195892797955721_6368755515723350016_n2019. május 30-án kiválasztották, azaz támogatásra érdemesnek ítélték “A határ nem gát – munkára készen” című akciótervet, pályázatunk tehát sikeres volt. Sikerünk annak is köszönhető, hogy a projekt részletes kidolgozására több alkalommal is találkoztunk a szlovák partnerszervezettel Losoncon és Salgótarjánban. A projekt tervezésébe a megfelelő szakembereket vontuk be, és az összes partner teljes erőbedobással vett részt a projekt tervezésében és megírásában.

A végső formába öntés, a szükséges mellékletek becsatolása után a projektet elfogadták, a támogatói szerződések projektpartnerek általi aláírása megtörtént. A projekt konkrét megkezdését 2019 novemberére terveztük, de sajnos az egyik partnernél technikai akadályok merültek fel, ezért csúszás várható.

Miért fontos a projekt Magyarország és Szlovákia hátrányos helyzetű régióiban is?

A társadalmi integrációt és a munkaerő-piaci integrációt nem lehet egymástól elválasztani, a munka nemcsak a megélhetés eszköze, hanem az elismerés, a megbecsülés, a társadalom életében való részvétel egyik fontos eleme is. Ugyanakkor tartósan munkaképes, „versenyképes” állapotban csak az önálló életvitelre képes, személyiségében kiegyensúlyozott, ismeretek és készségek terén megfelelően felkészült, támogató családi és társadalmi környezetben élő, és a munkaerejét regenerálni tudó ember lesz.

A tartós munkanélküliek és inaktívak esetében gyakran a foglalkoztathatóság és az önálló életvitelre való képesség alapvető feltételei, valamint a munkaerőpiacon és a társadalmi életben szükséges kulcsképességeik hiányoznak, kapcsolati hálójuk esetleges, hiányos, motivációjuk gyenge, halmozott hátrányokkal küzdenek, sokszor semmilyen segítő intézménnyel nincs kapcsolatuk, a munkanélküli lét pedig több generációjukat is érintheti. A célcsoport tagjai a fentiek miatt egyénre szabott, többirányú, összehangolt segítség nélkül nem képesek ebből a helyzetből kilépni. Esetükben az „első lépést” a foglalkoztatás felé olyan, az önálló életvitelre képessé tevő, és a munkaerőpiacra való belépést előkészítő és arra motiváló programok, támogató szolgáltatások jelenthetik, amelyek lehetővé teszik, hogy később sikeresen kapcsolódhassanak a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba, munkaerő-piaci szolgáltatásokba, és ezáltal társadalmi befogadásuk megvalósulhasson, foglalkoztatási esélyeik javulhassanak.