Kezdőlap » Befejeződött karancssági telephelyünkön a volt tájház felújítása

Befejeződött karancssági telephelyünkön a volt tájház felújítása

Mint arról korábban már beszámoltunk, a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának előkészítését végezzük Karancsságon. Alapítványunk a vidéken élő hátrányos helyzetű nők számára tranzitfoglalkoztatást tervez, ennek érdekében szükségessé vált a volt tájház épületének felújítása.

telephely_belső_falak_festése_2
A teljes körű felújítás során szakmunkások segítségével elvégeztük a telephely épület belső falainak lekaparását, hibáinak, repedéseinek javítását, újravakolását, habarcsolását; a megrongálódott padlózat újrabetonozását; a külső falak rendbehozatalát, burkolását erősen rögzített, tartós, lemosható szeletelt téglával. Megtörtént mind a belső, mind a külső falak téglával nem fedett részeinek festése, meszelése. Szükség volt a tetőszerkezet hibáinak javítására és az állagmegóvásra; lakatosmunkák elvégzésére; a sérült bejárati ajtó kicserélésére; a belső ajtók javítására. A további rongálások elkerülése érdekében megtörtént a telephely bekerítése, kerítésoszlopok lebetonozása, drótfonat kifeszítése. Folyamatosan zajlott a külső környezet rendben tartása is.

Mi is az a tranzitfoglalkoztatás?

A tranzitfoglalkoztatás olyan komplex tevékenység, mely a munkaerő-piacról kiszorult emberek segítését célozza meg olyan módon, hogy szaktudást biztosít számukra, és közvetlen támogatást nyújt munkahelyi és társadalmi beilleszkedésükhöz. A tranzitfoglalkoztatási tevékenység elemei:
-  felzárkóztatással előkészített, szakképesítéshez vezető képzés;
-  támogatott foglalkoztatást;
-  a megcélzott réteg igényeihez igazodó segítő tevékenységek.
A tranzitfoglalkoztatási programok legfontosabb tulajdonságai a komplexitás és a differenciáltság. Az adott személy kapja a központi szerepet a fejlesztő munka során, az ő szükségleteihez igazított módon több támogatási területet érintő szolgáltatások biztosítására vállalkozik a megvalósító szervezet.
A módszer lényege, hogy olyanok számára kínál egy speciális képzési lehetőséget, akiknek a hagyományos iskolarendszerű képzés keretei között nem sikerült alapképzettséget és/vagy szakképzettséget szerezni. Az ilyen programok alapeleme a folyamatos mentorálás, pszichoszociális támogatás, a motiváció erősítése és fenntartása. Emellett nagy hangsúlyt helyeznek az alapkészségek és a társadalmi és munkahelyi beilleszkedéshez elengedhetetlen szociális kompetenciák fejlesztésére is. A program keretében megszervezett szakképzés a gyakorlati munkavégzésbe ágyazottan valósul meg, a képzésben hangsúlyos a magas arányú gyakorlati oktatás.
Konkrét célcsoportunk: azok a fiatal vagy középkorú felnőttek – elsősorban nők –, akik tartós munkaviszony után a munkaerőpiacról kiszorultak, elavulófélben lévő szakmájukban kevés esélyük van az elhelyezkedésre, de segítséggel jó eséllyel integrálhatók. Cél: visszavezetés a nyílt munkaerőpiacra, pályakorrekciós tanácsadás.