Kezdőlap » Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel

Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel

Alapítványunk pályázatot kíván beadni a fenti című, EFOP-1.1.7-17 kódszámú pályázati felhívásra.

hatranyosAz EFOP-1.1 intézkedés alapvető célja a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése. A megszerzett vagy felfrissített képességeik és ismereteik által a bevont személyek képessé válnak becsatlakozni magasabb végzettséget adó képzésekbe, illetve foglalkoztatási programokba.

Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek számára célzott programokkal kell elérhetővé tenni a munkába álláshoz szükséges, munkavállalásra felkészítő szolgáltatásokat. A foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programokban az intézkedéseknek el kell érniük a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokat is. A leghátrányosabb helyzetű, a nyílt munkaerő-piacra nem, vagy nehezen bevonható emberek munkalehetőségeinek bővítése kiemelten fontos cél. Számos különböző hazai vagy uniós finanszírozású program célja az álláskeresők és inaktívak munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. A munkaerő-piaci programok potenciális célcsoportjába tartozó személyek egy része esetében azonban a képzésben vagy foglalkoztatásban való részvétel csak speciális – jellemzően szociális – szolgáltatásokkal együttesen, vagy ezek igénybevételét követően válik lehetővé.

A támogatási konstrukció elsődleges célcsoportjába tartoznak azok, akik

- legalább 12 hónapja regisztrált álláskeresők és az elmúlt 12 hónapban nem vettek részt közfoglalkoztatásban, vagy
- aktív munkaerő-piaci programba vagy közfoglalkoztatásba csak felkészítést, fejlesztést követően bevonható tartós álláskeresők és inaktívak, vagy
- a munkaerő-piaci programokból szociális vagy egészségügyi problémák miatt lemorzsolódó (az egyéni program befejezését megelőzően a programból kilépő) résztvevők (kivéve, ha a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedett).

EFOPAlapítványunk már rendelkezik egy eredményes, jól bevált, megfelelően begyakorolt módszertannal a munkaerő-piaci felkészítő programok területén (“Sikeres lépések a munkához” 1 és 2, illetve “Fókuszban a Nők”). Ezt a módszertant szeretnénk a pályázat speciális célcsoportjára, a leghátrányosabb helyzetű rétegekre adaptálni. Bár ezt a csoportot a legnehezebb megszólítani, számukra a legégetőbb szükségszerűség a speciális, egyéni szükségleteken alapuló segítségnyújtás.