Kezdőlap » Projektterveinket megalapozó korábbi sikereink

Projektterveinket megalapozó korábbi sikereink

A Szív a Szívért Közhasznú Alapítványt 1993-ban hozta létre Salgótarjánban két magánszemély azzal a küldetéssel, hogy segítse a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását, illetve hogy a társadalom figyelmét minél nagyobb mértékben irányítsa rá ezekre a nehézségekkel küzdő csoportokra.

2001-2002: Megváltozott munkaképességűek társadalmi integrálását végeztük; a programba bevont, felkészített 20 fő tartós elhelyezkedése valósult meg a nyílt munkaerőpiacon.

2003-2005: Európai normák szerint dolgoztuk ki a hallássérültek társadalmi integrációs programját. Phare-támogatással sikerült egy olyan, Európában is egyedülálló komplex integrációs programot megvalósítani, amely túlmutat a hallássérültek célcsoportján, alapot ad más fogyatékossági csoportok integrációs programjának megvalósításához. A „Fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése” című projekt keretében 24 fő hallássérültet képeztünk ki. Az OKJ-s szakma megszerzését követően élelmiszerüzemben dolgoztak, a nyílt munkaerőpiacon helyezkedtek el. A foglalkoztatás szociális támogató rendszer működtetésével egészült ki. Szakmapolitikai szempontból kiemelkedőnek értékelt modellünket a szakminisztérium mutatta be Brüsszelben, az Európai Foglalkoztatási Héten, 2005-ben.

csokkent_munkakepesseguek2006-2007: Kidolgoztuk a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élők munkahelykeresését, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését támogató szolgáltatási modellt. A módszer foglalkoztathatóságuk javításán keresztül növelte nyílt munkaerő-piaci esélyeiket, azáltal, hogy a megfelelő ismeretek, technikák elsajátításán túl gyakorlatot szereztek a leendő munkakör ellátásában. Segítettük a munkáltatói attitűdváltást; megszerveztük a munkáltatói klubot, melynek alapvető célja az előítéletesség leküzdése volt.

2008: A fogyatékosok társadalmi integrációs programját tovább folytatva bővítettük a célcsoport körét. Kidolgoztuk komplex felkészítő programunkat a hátrányos helyzetű, munkaerőpiacról kiszorult, marginalizálódott társadalmi csoportok számára a munkaerő-piac elvárásaihoz szükséges szociális stratégiák, készségek elsajátíttatásának módszerét egyéni szükségletek alapján.
Szakmai munkánk elismerése, hogy a Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktumba foglalkoztatási célú civil szervezetként a Szív a Szívért Alapítványt delegálták a salgótarjáni kistérség önkormányzatai és szakmai szervezetei.
776_munkaSzükségletfelmérést készítettünk az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők foglalkoztathatóságát és önálló életvitelét elősegítő programhoz.
A hátrányos helyzetű célcsoport munkaerő-piaci felkészítéséhez, integrálásához szervezetünk már ekkor rendelkezett a szükséges módszertannal. Munkáltatói klubot szerveztünk, amelyen tájékoztattuk a érdeklődő munkáltatókat a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők foglalkoztatási lehetőségeiről, annak előnyeiről, problémáiról, a nehézségek kezelésének módjáról, az együttműködésünk pozitívumairól.

2009-2010: A civil szervezetekkel szoros együttműködésben, konzorciumban sikeresen valósítottunk meg projektet TÁMOP -5.3.1 – „Sikeres lépések a munkához” címmel.   A bevont 60 főből 55 fő alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező helyezkedett el, illetve kapcsolódott be szakképzésbe. A megvalósításban több együttműködő partner vett részt: civil szervezetek, önkormányzat, szociális intézmények, munkaügyi központ.

Screenshot_2019-12-10 Sikeres lépések a munkához

2011-2012: Előző projektünk sikerére és eredményeire alapozva valósítottuk meg második “Sikeres lépések a munkához” projektünket, az előzőhöz hasonló tematikával, de az ápolási díjasok célcsoportjával kiegészítve, illetve különféle képességfejlesztő képzésekre lehetőséget adva résztvevőinknek.

2013: Megnyitottuk nőknek szóló TÁM-PONT szolgáltató irodánkat “Fókuszban a NŐK” című projektünk keretében, mely az egyetlen ilyen jellegű szolgáltatás volt a megyében. A nőknek, mint önmagában is hátrányos helyzetű célcsoportnak, biztosítottunk készségfejlesztést, valamint vállalkozóvá válást segítő képzést.

TÁM-PONT irodánk azóta is folyamatosan működik, a korábbi cikkeinkben már többször ismertetett szolgáltatásokkal: különböző témájú tréningek, csoportfoglalkozások; adósságrendezési tanácsadás; életvezetési tanácsadás; jogi segítségnyújtás; tanácsadás diszkriminációs ügyekben; álláskereséssel és képzési lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; karrier-tanácsadás; segítségnyújtás önéletrajz, álláspályázat megírásához; felkészítés állásinterjúra; álláskereső klub; önszerveződő, egymást segítő női csoportoknak helyszín biztosítása összejöveteleikhez; intézményi eligazodást segítő szolgáltatás (hová kell fordulni).

slovakia-hungary2015-2016: Nemzetközi kapcsolatokat építettünk, nemzetközi pályázatokat nyújtottunk be szlovákiai partnereinkkel közösen az Interreg program keretében a hátrányos helyzetű munkanélküliek felkészítő képzése és az aktív időskor megteremtése témakörökben.

Mindebből jól látható, hogy több különféle célcsoportnál szereztünk sokrétű tapasztalatokat, és az idő előrehaladtával módszereinket tökéletesítettük, továbbfejlesztettük, így programjaink egyre sikeresebbé, eredményesebbé váltak. Tervezett projektjeink egyike a hátrányos helyzetű munkanélkülieknek szól, mely célcsoporttal már van tapasztalatunk, de jól kidolgozott módszerünkről tulajdonképpen elmondható, hogy gyakorlatilag univerzális, mert több különféle célcsoportnál is alkalmazható. Mint arról már beszámoltunk, új célcsoportunk az idősek korosztálya, az ő adottságaikhoz, problémáikhoz, érdeklődésükhöz, szükségleteikhez igazítjuk a több célcsoportnál kipróbált, sikeresen működő módszereinket.

Ugyanilyen sikeresnek mondható TÁM-PONT szolgáltató irodánk, ahol régi ügyfeleink is megkeresnek, illetve az újak is rendszeresen visszatérnek segítségért, bizalommal fordulnak hozzánk, ha életük valamely terén elakadás történik.