Kezdőlap » Hivatalos összefoglaló az “Életrevalók” projektről: aktív időskor programunk a szlovák-magyar határrégióban

Hivatalos összefoglaló az “Életrevalók” projektről: aktív időskor programunk a szlovák-magyar határrégióban

Alapítványunk az ipolynyéki IMPÉRIUM, o.z. civil szervezettel közösen sikeresen pályázott az Interreg Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.eu) keretében a “Live for Life (LILI) – Életrevalók” elnevezésű, aktív időskor megteremtéséről szóló projektjük megvalósítására. A projekt megvalósulását az Európai Regionális Fejlesztési Alap 169.557,52 euró összeggel támogatja, alapítványunk projektmunkája elvégzéséhez ebből 108.094,02 euróval részesül. 

Az Interreg az EU emblematikus programja, amely a határmenti régiók közötti területi együttműködés ösztönzésére jött létre.

A partnerségünk célja, hogy a Silver Program által egy új eszközt biztosítsunk az idős közösségek számára, felkészítve őket arra, hogy ne életkoruk passzív, kiszolgáltatott elszenvedői, hanem életminőségük aktív alakítói legyenek.

Határon átnyúló együttműködéssel kívánunk választ adni egy évről-évre egyre súlyosbodó közös területi kihívásra, ami mindkét régió állampolgáraira és idősellátási intézményeire komoly teherként nehezedik. Az időskorú emberek már jelenleg is nagy száma folyamatosan növekszik a határrégiókban, ahonnan a fiatalok elköltöztek és sok idős egyedül, elszigetelve, depresszióban él.

A projekt keretében bemutatásra kerül az időskor és az idősellátás egy új, innovatív megközelítése – a magyar fél által kifejlesztett Aktív Alanyos Idősellátási Modell, aminek részét képezi az egészséges öregedés technikáinak és szociális stratégiáinak bemutatása.

Az idősek marginalizálódott csoportját személyre szabott, innovatív módon képezzük annak érdekében, hogy képessé váljanak életvitelük önálló alakítására és az önszerveződésre, aminek eredményeként mindkét régióban beindulnak a határon átnyúló aktív idős kortárssegítő csoportok.

A Silver Program három részből áll: Silver Akadémia, Silver Mentor Program és Silver Tanácsadó Program. A Silver Akadémia előadói megismertetik az egészséges öregedés technikáit és szociális stratégiáit, míg az Akadémia gyógytornász szakembere speciális fizioterápiás foglalkozást tart az idősek számára. A Silver Akadémia minden előadását és fizioterápiás foglalkozását elérhetővé tesszük a Silver Program YouTube csatornáján keresztül a nyilvánosság számára.

A Silver Mentor Program a leghátrányosabb helyzetű időskorúaknak nyújt segítséget többek között egyéni esetkezeléssel és csoportos foglalkozással, míg a Silver Tanácsadó Program résztvevőinek felkészítése az idősek kortárs segítő csoportjainak kialakítását teszi lehetővé. Silver Tanácsadókká a Silver Program azon idősei válnak, akik a jövőben önkéntes kortárs segítőként támogatást tudnak nyújtani a helyi közösségek idősei számára.

A program módszertanát a Szív a Szívért Alapítvány a korábbi projektjeinkben már bevált módszerek, jó gyakorlatok alapján dolgozta ki az új célcsoport, az idősek számára. Ezt az egyedi módszertant adjuk át a határon átnyúló együttműködés keretében a szlovák szervezet számára.

A projekt révén elindul az együttműködés a határmenti régiók intézményei között egy újszerű idősellátási rendszer kialakítása érdekében, egyúttal a projektben részt vevő szakértők széles körű tapasztalatokra tesznek szert, melyekkel a jövőben az idősellátási szolgáltatásokat fejleszthetik. A projekt zárásaként egy sajtó számára is nyilvános záró rendezvényen bemutatjuk partnerünkkel az elöregedő társadalmak problémáinak kezelésére szolgáló innovatív módszerünket, a Silver Program résztvevőinek tapasztalataival együtt.

Kérdéseit a Silver Programmal kapcsolatban örömmel várjuk a szivaszivert@digikabel.hu e-mail címre.

A programmal kapcsolatos híreket, beleértve a YouTube előadások linkjeit is, honlapunkon közzétesszük követőink számára.

általános logó jó