Kezdőlap » Október 1. az idősek világnapja

Október 1. az idősek világnapja

idosek-vilagnapjaAz ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.

Az idősek világnapja programsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes idős korra, és felvessék az idősek gazdaságba történő visszaintegrálásának kérdését. Az európai országok többségében ugyanis évről évre csökken az aktív dolgozók aránya, és mivel egyre kevesebb gyermek születik, ez a tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az idősek foglalkoztatásával növelhető lenne az aktív dolgozók aránya. Más kérdés persze, hogy – főleg hazánkban – milyen fizikai és mentális egészségi állapotban vannak az idősek.

Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

Forrás: https://www.seniorplus.hu/oktober-1-az-idosek-vilagnapja/

————————–

Az aktív időskor biztosítása és megvalósításának elősegítése alapítványunk szívügye. Éppen ezért az EU emblematikus programja, az Interreg Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.eu) keretében az ipolynyéki IMPÉRIUM, o.z. civil szervezettel közösen pályáztunk a “Live for Life (LILI) – Életrevalók” elnevezésű, aktív időskor megteremtéséről szóló projektünk megvalósítására. A projekt megvalósulását az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. Az Interreg program a határmenti régiók közötti területi együttműködés ösztönzésére jött létre.

A partnerségünk célja, hogy a Silver Program által egy új eszközt biztosítsunk az idős közösségek számára, felkészítve őket arra, hogy ne életkoruk passzív, kiszolgáltatott elszenvedői, hanem életminőségük aktív alakítói legyenek. Ezzel a határon átnyúló együttműködéssel kívánunk választ adni egy évről-évre egyre súlyosbodó közös területi kihívásra, ami mindkét régió állampolgáraira és idősellátási intézményeire komoly teherként nehezedik. Az időskorú emberek már jelenleg is nagy száma folyamatosan növekszik a határrégiókban, ahonnan a fiatalok elköltöztek, és sok idős egyedül, elszigetelve, depresszióban él.

A projekt keretében bemutatásra kerül az időskor és az idősellátás egy új, innovatív megközelítése: a magyar fél által kifejlesztett Aktív Alanyos Idősellátási Modell, aminek részét képezi az egészséges öregedés technikáinak és szociális stratégiáinak bemutatása.

Az idősek marginalizálódott csoportját személyre szabott, innovatív módon fejlesztjük annak érdekében, hogy képessé váljanak életvitelük önálló alakítására és az önszerveződésre, aminek eredményeként mindkét régióban beindulnak a határon átnyúló aktív idős kortárs segítő csoportok.